top of page

      LCL (Less than Container Load) คือ การโหลดสินค้าโดยที่ผู้ส่งออกหลายเจ้าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน

ข้อดีของ LCL:  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อขนส่งสินค้าจำนวนน้อยหรือเป็นสินค้าใช้พื้นที่น้อยเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าระวางเต็มตู้

ข้อเสียของ LCL: เนื่องจากในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์มีเจ้าของสินค้าหลายรายทำให้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางแล้วยังคงไม่สามารถเคลียร์สินค้าผ่านพิธีศุลกากรแล้วขนส่งแบบลากตู้ออกไปได้รวดเร็วเหมือน FCL เนื่องจากทางศุลกากรจะมีกำหนดเวลาให้สำหรับการเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจจะมีกำหนดเวลาประมาณ 3-5 วันหลังจากเรือเข้าท่าเรือแล้ว และขอเสียอีกบางประการคือสินค้าที่ส่งแบบ LCL จะต้องมีการแพ็คกิ้งที่รัดกุมป้องกันความเสียหายของสินค้าเนื่องจากสินค้าในตู้มีความหลากหลายอาจมีการวางทับซ้อนกันแล้วเกิดความเสียหายได้ครับ

      FCL (Full Container load) คือ การโหลดสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีผู้ส่งออกเพียงเจ้าเดียว

ข้อดีของ FCL : สามารถเคลียร์สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้เร็วกว่า แบบ LCL เมื่อเคลียร์สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถขนส่ง

โดยลากตู้ออกไปได้เลย เนื่องจากไม่ต้องรอกำหนดเวลาเปิดตู้แบบ LCL
ข้อเสียของ FCL : อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบ LCL หากสินค้ามีปริมาณน้อยเกินไป

      LCL (Less Than Container Load) คือ การขนส่งแบบแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลากรายรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์
ข้อดีของ LCL : ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เมื่อขนส่งสินค้าจำนวนน้อยหรือ เป็นสินค้าใช้พื้นที่น้อย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าระวางเต็มตู้ แต่จะเสียค่าระวางผ่าน Dimension เป็นหลัก
ข้อเสียของ LCL : เนื่องจากในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์มีเจ้าของสินค้าหลายราย ทำให้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางแล้ว ยังคงไม่สามารถเคลียร์สินค้าผ่านพิธีศุลกากรแล้วขนส่งแบบลากตู้ออกไปได้รวดเร็วเหมือน FCL เนื่องจากผู้ให้บริการหรือการท่าเรือ จะมีกำหนดเวลาให้สำหรับการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อนำสินค้าเข้าโกดังสินค้าที่ท่าเรือ ดังนั้นผู้นำเข้าแต่ละรายจะต้องติดต่อเช็คกับ Freight Forwarder ก่อนว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าของเราอยู่นั้น จะมีกำหนดเปิดตู้เมื่อไหร่ ซึ่งอาจจะมีกำหนดเวลาประมาณ 3-5 วัน หลังจากเรือเข้าท่า

เรือแล้ว และขอเสียอีกบางประการ คือ สินค้าที่ส่งแบบ LCL จะต้องมีการแพ็คกิ้งที่รัดกุมป้องกันความเสียหายของสินค้า เนื่องจากสินค้าในตู้มีความหลากหลายอาจมีการวางทับซ้อนกัน แล้วเกิดความเสียหายได้ครับ

สาระสำคัญ

หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
สาระความรู้
ค้นหาพิกัดสินค้า

  • FB
  • LA
  • IG
  • TW
  • YT
  • TK

เมนู

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสำคัญต่างๆ
สมัครงาน
ติดต่อเรา
ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่บริษัท

ที่อยู่ 55/37 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรติดต่อ : +66 2 408 3981
อีเมล : Office@thaihtc.com
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ( 08:30-17:30 น. )
หยุดทำการ ทุกวันอาทิตย์

HTC LOGISTICS & SHIPPING CO.,LTD

bottom of page