top of page

ประกาศหยุด วันมาฆบูชา 26-27 กุมภาพันธ์ 2564

#ประกาศแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์#เนื่องในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชาและวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัทหยุดชดเชยวันมาฆบูชาแทนวันจันทร์ที่ 01 มีนาคม2564 #ซึ่งในวันจันทร์ บริษัทและออฟฟิศไทยจะเปิดทำการตามปกติดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page